Technická analýzu a tvorba obchodního plánu na vybraném akciovém indexu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Technická analýzu a tvorba obchodního plánu na vybraném akciovém indexu
Autor práce:
Pecka, Milan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Cibulka, Jakub
Osoba oponující práci:
Fičura, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is aimed on technical analysis of three important stock indexes Dax-Performance-Index, Nikkei 225 Index and S&P 500 Index. The bachelor thesis contains three main chapters, first of them are focused on theoretical base of stocks, stock indexes and technical analysis, the last chapter uses these knowledge to analyse indexes. The result of technical analysis is business plan, which is made of three business strategies maden with using of genetick alghorithm. Strategies were made on historical data, which were divided on In sample and Out of sample data to simulate real runnig of business plan. Strategy made 167 % annual profit.
Klíčová slova:
Technical analysis; stocks; stock index; business plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 2. 2016
Datum podání práce:
30. 6. 2016
Datum obhajoby:
16.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56147_xpecm39.pdf [2,18 MB]
Oponentura:
48267_xficm03.pdf [238,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
56147_xcibj00.pdf [480,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56147/podrobnosti