Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Role OSN při potírání drogové kriminality: boj proti výrobě a obchodování s kokainem v Kolumbii

Autor práce: Němcová, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sršeň, Radim
Osoba oponující práci: Kuchařová, Alžběta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Role OSN při potírání drogové kriminality: boj proti výrobě a obchodování s kokainem v Kolumbii
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Redukce výroby a užívání narkotik je relativně mladé, avšak globální téma. Denně jsou do obchodu s drogami zapojovány tisíce lidí po celém světě a každý rok se objevují nové, ještě více nebezpečné látky. Výroba, distribuce a konzumace narkotik výrazně ovlivňují mezinárodní vztahy, protože jsou doprovázeny korupcí a kriminalitou. Tato bakalářská práce se zabývá především účinností všech opatření, jež byla použita v tzv. válce s drogami, a zvláštní pozornost je věnována roli, kterou zde sehrála a stále ještě sehrává Organizace spojených národů, respektive Úřad OSN pro drogy a kriminalitu. Zemí vybranou pro toto pozorování se stala Kolumbie. S rozsáhlou produkcí kokainu se potýká už déle jak dekádu, což se výrazně promítá i do jejích vztahů s ostatními státy.
Klíčová slova: protidrogová politika; alternativní rozvoj; UNODC; kokain; OSN; Kolumbie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Role OSN při potírání drogové kriminality: boj proti výrobě a obchodování s kokainem v Kolumbii
Překlad názvu: The role of the United Nations in the war on drugs: the fight against production and trafficking of cocaine in Colombia
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The reduction of production and abuse of narcotics are relatively new, but global issue. There are thousands of people all over the world involved in the drug business every day and every year new and more dangerous substances are produced. Production, distribution and use of drugs affect international relations because they are connected with corruption and criminality. This bachelor thesis deals with the effectiveness of all the interventions, that were used in so-called war on drugs and special attention is being paid to the role of the United Nations, especially to the United Nations Office on Drugs and Crime. Country chosen for this observation is Colombia that has been fighting with an enormous cocaine production more than one decade and the influence on relations with other countries is very apparent.
Klíčová slova: cocaine; Colombia; anti-drug policy; alternative development; UNODC; UN

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 24.05.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51786_xnemm36.pdf [963,24 kB]
Oponentura46974_xkuca08.pdf [62,33 kB]
Hodnocení vedoucího51786_srsenr.pdf [62,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51786/podrobnosti