Regionální diferenciace zemí Visegrádské skupiny v kontextu Evropské unie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Regionální diferenciace zemí Visegrádské skupiny v kontextu Evropské unie
Autor práce:
Štros, Karel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vošta, Milan
Osoba oponující práci:
Fialová, Barbora
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the regional differentiations with focus on Visegrad Group countries and their regions. The first chapter is dedicated to the theoretical introduction into this issue and acquainting with basic terms that are related to this topic. The second chapter includes the comparison of Visegrad Group regions on the basis of selected criteria (demographic, education, health and others). The main part is the third chapter, which analyses two macroeconomic criteria (gross domestic product and unemployment) in the context of the Visegrad Group as well as of the European Union. The bachelor thesis proves that newly joined member states are doing in many fields better than some of the original EU states. The significant part of the bachelor thesis comprises also pictorial appendices that illustrate regional inequalities.
Klíčová slova:
NUTS 2 regions; European Union; Visegrad Group; regional differentiations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 4. 2015
Datum podání práce:
1. 5. 2016
Datum obhajoby:
26.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52806_xstrk19.pdf [10,43 MB]
Oponentura:
46997_xfiab03.pdf [63,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
52806_vosta.pdf [63,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52806/podrobnosti