Lojalita zákazníkov k značke Nike

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lojalita zákazníkov k značke Nike
Překlad názvu:
Lojalita zákazníkov k značke Nike
Autor práce:
Lukáč, Radovan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Kalanin, Jan
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá loajalitou zákazníků ke značce Nike. Cílem dané práce je zjistit velikost loajality a následně vyhodnotit jejich spokojenost s produkty Nike. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část vymezuje pojmy související s loajalitou a marketingem. Pozornost je také kladena na zákazníka. Praktická část je věnována představení společnosti, marketingovému mixu společnosti Nike a představení silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti. Následně se dané část práce zabývá vlastním dotazníkovým šetřením, jeho vyhodnocením a návrhem na zlepšení situace.
Klíčová slova:
zákazník; dotazník; loajalita; marketingový mix; SWOT analýza; Nike

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2015
Datum podání práce:
20. 5. 2016
Datum obhajoby:
23.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53017_xlukr00.pdf [5,97 MB]
Veřejná příloha:
13367_xlukr00.pdf [1,62 MB]
Oponentura:
47336_Kalanin.pdf [225,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
53017_cimler.pdf [62,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53017/podrobnosti