Lojalita zákazníkov k značke Nike

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lojalita zákazníkov k značke Nike
Autor práce:
Lukáč, Radovan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Kalanin, Jan
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá lojalitou zákazníkov k značke Nike. Cieľom danej práce je zistiť veľkosť lojality a následne zhodnotiť ich spokojnosť s produktmi Nike. Práca je rozdelená do teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť vymedzuje pojmy súvisiace s lojalitou a marketingom. Pozornosť je tiež kladená na zákazníka. Praktická časť je venovaná predstaveniu spoločnosti, marketingovému mixu spoločnosti Nike a predstaveniu silných, slabých stránok, príležitosti a hrozieb spoločnosti. Následne sa dané časť práce zaoberá vlastným dotazníkovým šetrením, jeho vyhodnotením a návrhom na zlepšenie situácie.
Klíčová slova:
dotazník; Nike; zákazník; SWOT analýza; marketingový mix; lojalita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2015
Datum podání práce:
20. 5. 2016
Datum obhajoby:
23.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53017_xlukr00.pdf [5,97 MB]
Veřejná příloha:
13367_xlukr00.pdf [1,62 MB]
Oponentura:
47336_Kalanin.pdf [225,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
53017_cimler.pdf [62,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53017/podrobnosti