Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketing v sociálních sítích se zaměřením na Facebook a jeho využití ve společnosti Truhlářství 3J spol. s.r.o

Autor práce: Šrámková, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Osoba oponující práci: Hinčica, Vít

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing v sociálních sítích se zaměřením na Facebook a jeho využití ve společnosti Truhlářství 3J spol. s.r.o
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá marketingem v sociálních sítích se zaměřením na Facebook a jeho využití ve společnosti Truhlářství 3J. Hlavními cíli bakalářské práce jsou popsat pojmy související s marketingem a sociálními sítěmi a tyto poznatky aplikovat na společnost Truhlářství 3J s cílem analyzovat vliv prezentace na Facebooku. Dalším cílem práce je zvýšit povědomí o společnosti Truhlářství 3J. V rámci práce byl společnosti Truhlářství 3J založen a následně spravován profil na Facebooku. Při spravování facebookové stránky byla využita řada funkcí, které tato sociální síť nabízí, včetně placené propagace. Fungování facebookové stránky bylo následně zanalyzováno.
Klíčová slova: sociální sítě; marketing; Truhlářství 3J; Facebook; analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing v sociálních sítích se zaměřením na Facebook a jeho využití ve společnosti Truhlářství 3J spol. s.r.o
Překlad názvu: Marketing on social networks with specialization on the Facebook and its application on the company Truhlářství 3J
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the marketing on social networks with specialization on the Facebook and its application on the company Truhlářství 3J. The main goals of the bachelor thesis are the descriptions of the terms related with marketing and social networks. Thesis is focused on the application of the theoretical terms on the company Truhlářství 3J with the aim to analyse the presentation on the Facebook. The next goal of this bachelor thesis is to increase an awareness of the company Truhlářství 3J. The creation and the subsequent administration of the Facebook page of the company Truhlářství 3J is a part of this thesis. Many tools of the Facebook have been used during the administration of the Facebook page including the paid promotion. The functioning of the Facebook page has been subsequently analysed.
Klíčová slova: Truhlářství 3J; analysis; Facebook; marketing; social networks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2015
Datum podání práce: 10. 5. 2016
Datum obhajoby: 25.05.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53047_xsraa03.pdf [2,05 MB]
Oponentura46810_xhinv02.pdf [63,03 kB]
Hodnocení vedoucího53047_xhavk02.pdf [63,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53047/podrobnosti