Marketing v sociálních sítích se zaměřením na Facebook a jeho využití ve společnosti Truhlářství 3J spol. s.r.o

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing v sociálních sítích se zaměřením na Facebook a jeho využití ve společnosti Truhlářství 3J spol. s.r.o
Autor práce:
Šrámková, Adéla
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Hinčica, Vít
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the marketing on social networks with specialization on the Facebook and its application on the company Truhlářství 3J. The main goals of the bachelor thesis are the descriptions of the terms related with marketing and social networks. Thesis is focused on the application of the theoretical terms on the company Truhlářství 3J with the aim to analyse the presentation on the Facebook. The next goal of this bachelor thesis is to increase an awareness of the company Truhlářství 3J. The creation and the subsequent administration of the Facebook page of the company Truhlářství 3J is a part of this thesis. Many tools of the Facebook have been used during the administration of the Facebook page including the paid promotion. The functioning of the Facebook page has been subsequently analysed.
Klíčová slova:
Truhlářství 3J; analysis; Facebook; marketing; social networks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 5. 2015
Datum podání práce:
10. 5. 2016
Datum obhajoby:
25.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53047_xsraa03.pdf [2,05 MB]
Oponentura:
46810_xhinv02.pdf [63,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
53047_xhavk02.pdf [63,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53047/podrobnosti