Etika v podnikání

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Etika v podnikání
Autor práce:
Nikoliqi, Margarita
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Chylíková, Hana
Osoba oponující práci:
Podhrázská, Helena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of this thesis is business ethics. It explains everything that is a part of this topic. In the first part it describes, in these days, the most developed discipline of business ethics known as corporate social responsibility. Then it describes the most spreaded instrument of business ethics, the ethical code, from its historical evolution to a concrete example of the orginazation Rotary International. It does not forget to show the influence implementing the ethical behavior has and how it affects individual economic levels. In the last part there are shown recommendations for businessman made by the Organisation for Economic Co-operation and Developement and how the business ethics are linked to corporate governance. Lastly there are three examples of ethical principles violations made by well known companies and I look into the level of ethics of a small business called Zlatnictví Margarita.
Klíčová slova:
business ethics; ethical code ; corporate social responsibility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
27.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54408_xnikm09.pdf [909,60 kB]
Oponentura:
48234_Podhrázská.pdf [62,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
54408_chylik.pdf [62,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54408/podrobnosti