Management Accounting Information Usage in the Product Oriented Management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Management Accounting Information Usage in the Product Oriented Management
Autor práce:
Pýchová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Bohumil
Osoba oponující práci:
Matyáš, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The paper deals with management accouning importancy, its principles and methods, especially in terms of usage of information extracted from the management accounting system for product oriented management, particularly for purposes of costing. The problem is at first viewed from the theoretical point and then the knowledge is applied on a real problem that occured in a company.
Klíčová slova:
product oriented accounting; costing; management accounting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2009
Datum podání práce:
1. 10. 2009
Datum obhajoby:
2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Oponentura:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucího:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.