Management Accounting Information Usage in the Product Oriented Management

Autor práce:
Pýchová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Král, Bohumil
Osoba oponující práci:
Matyáš, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Management Accounting Information Usage in the Product Oriented Management
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The paper deals with management accouning importancy, its principles and methods, especially in terms of usage of information extracted from the management accounting system for product oriented management, particularly for purposes of costing. The problem is at first viewed from the theoretical point and then the knowledge is applied on a real problem that occured in a company.
Klíčová slova:
product oriented accounting; costing; management accounting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting for Common Europe

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Department of Managerial Accounting

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2009

Datum podání práce:
1. 10. 2009

Datum obhajoby:
2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Veřejná příloha:

Oponentura:

Hodnocení vedoucího:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.