Switching to the Inflation Targeting Regime: The Case of Egypt

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Switching to the Inflation Targeting Regime: The Case of Egypt
Autor práce:
Ibrahim, Ibrahim
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Kadeřábková, Božena
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This study analyzes switching the currently applied monetary policy regime in Egypt to the inflation targeting (IT). The study attempts to answer two broad questions. Firstly, does Egypt need to change the currently applied monetary policy regime, i.e. monetary targeting regime? Secondly, is Egypt ready to apply the IT regime? The main conclusions of the study came as follows: (i) The central bank of Egypt (CBE), till now, could not achieve the goal of price stability. (ii) The CBE, in principle, cannot achieve the goal of price stability under the currently applied monetary targeting regime because of instable demand for money function in the Egyptian economy. (iii) Under instable demand for money function, the CBE does not have another option than to adopt IT to achieve price stability, especially after floating the FX rate in the start of 2003. (iv) Three prerequisites are frequently demanded for a successful IT; factual independence of the CB, commitment to price stability as a primary goal of monetary policy, and forecasting capabilities. (v) Despite the need to switch to the IT, the CBE is not ready to apply a successful IT regime because of unfulfilling the prerequisites for IT.
Klíčová slova:
Inflation Targeting in Egypt; Monetary Policy Regimes; Estimating Demand for Money Function in Egypt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomické teorie/Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 9. 2006
Datum podání práce:
15. 2. 2010
Datum obhajoby:
2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Veřejná příloha:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.