Návrh a konstrukce datového projektoru

Autor práce: Wallenfels, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci: Štěpán, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh a konstrukce datového projektoru
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je nastínit možnosti návrhu a konstrukce datového projektoru z běžně dostupných součástek. První část této práce bude teoreticky popisovat, jak takový DIY projektor funguje a jak fungují jeho jednotlivé části. Budou v ní také ukázána možná řešení daných dílčích problémů. V druhé části pak bude stručný popis konstrukce takového projektoru a popis řešení problémů, které nastaly při samotné konstrukci a jakým způsobem jsem je vyřešil. Budou tam také prezentovány výsledky. V závěru bude stručné zhodnocení a nakonec ještě malá zmínka o projekčních plochách, které sice nejsou tématem práce, ale je vhodné se o nich zmínit, protože s tématikou DIY projektoru úzce souvisí.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podnikové informační systémy
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh a konstrukce datového projektoru
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Cílem této práce je nastínit možnosti návrhu a konstrukce datového projektoru z běžně dostupných součástek. První část této práce bude teoreticky popisovat, jak takový DIY projektor funguje a jak fungují jeho jednotlivé části. Budou v ní také ukázána možná řešení daných dílčích problémů. V druhé části pak bude stručný popis konstrukce takového projektoru a popis řešení problémů, které nastaly při samotné konstrukci a jakým způsobem jsem je vyřešil. Budou tam také prezentovány výsledky. V závěru bude stručné zhodnocení a nakonec ještě malá zmínka o projekčních plochách, které sice nejsou tématem práce, ale je vhodné se o nich zmínit, protože s tématikou DIY projektoru úzce souvisí.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podnikové informační systémy
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2008
Datum podání práce: 2. 1. 2008
Datum obhajoby: 2016
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucíhoSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.