Pojistné podvody a postupy pojišťoven při řešení pojistných podvodů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pojistné podvody a postupy pojišťoven při řešení pojistných podvodů
Autor práce:
Prosserová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci:
Trojan, Jaromír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main topic of the Diploma thesis is Insurance fraud. The thesis is devided into several self - sufficient thematic chapters. First part is dealing with the Isurance Fraud in relation with legal legislation especially to criminal law adding Insured Fraud's charaterictic, forms and descriptions of perpetrators. In next chapters investigation of Insurance Companies is being specified and methods of revealing Insurance Frauds explicated. Final part of the thesis is devoted to the analysis of Life insurance Instance resulting in its evaluation defining possible preventive mitigations to reduce the amout of execution in Insurance Frauds.
Klíčová slova:
Insurance Fraud; investigation; criminal law; Life Insurance; risk factors; perpetrators; insured event

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 1. 2015
Datum podání práce:
5. 1. 2016
Datum obhajoby:
21.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51023_xprol42.pdf [1,65 MB]
Oponentura:
45474_Trojan.pdf [129,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
51023_duchack.pdf [147,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51023/podrobnosti