Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát v podniku LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s., Č. Krumlov

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát v podniku LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s., Č. Krumlov
Autor práce:
Klabouchová, Daniela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Ezrová, Hana
Osoba oponující práci:
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
V teoretické části je popsána metoda finanční analýzy, uvedeny její zdroje a uživatelé, nechybí ani přehled základních ukazatelů finanční analýzy, které jsou v praktické části aplikovány na podnik Lira, obrazové lišty a rámy, a.s. V praktické části je provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát v podniku Lira, a.s., dále jsou zde porovnány hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy s hodnotami dosaženými ve zpracovatelském průmyslu a nakonec závěrečná doporučení, jež povedou ke zlepšení situace v podniku.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management Business
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
10.06.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
bakalarska prace1.pdf [435,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
B_Klabouchová_Daniela_V_Ezrová.pdf [71,63 kB]