Hodnocení efektivnosti a rizik investičního projektu společnosti Volvo Group Czech Republic s.r.o. - vybudování servisní sítě.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnocení efektivnosti a rizik investičního projektu společnosti Volvo Group Czech Republic s.r.o. - vybudování servisní sítě.
Autor práce:
Lepič, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Olmr, Josef
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení efektivnosti a rizika investičních projektů. Obsahem teoretické části práce je vymezení pojmu investiční projekt a jeho vztah k oblasti investičního rozhodování a kapitálového plánování, přehled metod hodnocení efektivnosti investičních projektů a druhy podnikatelského rizika a způsoby ochrany proti němu. Práce obsahuje kapitolu popisující společnost Volvo Group Czech Republic s.r.o. Teoretické poznatky týkající se hodnocení efektivnosti a rizika investičního projektu jsou dále využity v rámci praktické části práce při zhodnocení efektivnosti a rizik reálného investičního projektu -- servisního střediska společnosti Volvo.
Klíčová slova:
investiční projekt; čistá současná hodnota; vnitřní výnosové procento; riziko; společnost Volvo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 10. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
16.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49829_xlepl00.pdf [1,43 MB]
Oponentura:
44491_Olmr.pdf [943,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
49829_stankova.pdf [146,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49829/podrobnosti