Bank capital requirements and credit risk management

Autor práce: Caracas, Inga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Osoba oponující práci: Janda, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bank capital requirements and credit risk management
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this master thesis is to analyze bank capital requirements under Basel III and its implications for credit risk management. The theoretical part of the thesis is divided into two chapters. The first chapter assesses bank capital requirements under Basel III reforms. The second chapter focuses on credit derivative instruments as a major tool for credit risk management. The last part provides an illustrative example of credit risk management by developing a logistic scoring function. The results of the paper are summarized in the conclusion.
Klíčová slova: credit derivatives; Basel III; financial crisis; credit risk management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 12. 2014
Datum podání práce: 1. 6. 2015
Datum obhajoby: 16.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce50758_xcari00.pdf [2,71 MB]
Oponentura44500_janda.pdf [132,60 kB]
Hodnocení vedoucího50758_malek.pdf [242,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50758/podrobnosti