Global Financial Crisis and its Impact on German Automotive Industry: A Comparative Study on Daimler AG, Volkswagen Group, BMW AG

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Global Financial Crisis and its Impact on German Automotive Industry: A Comparative Study on Daimler AG, Volkswagen Group, BMW AG
Překlad názvu:
Global Financial Crisis and its Impact on German Automotive Industry: a comparative study on Daimler AG, Volkswagen Group, BMW AG
Autor práce:
Mecová, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Pour, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Obsahem této diplomové práce je problematika dopadu globální finanční krize na chod německých automobilových konglomerátů -- Daimler AG, Volkswagen Group, a BMW AG. Práce je rozdělena do tří kapitol. Cílem je provedení finanční analýzy v období od roku 2003 do roku 2014 se zaměřením na finanční stabilitu podniku. V první teoretické části popisuji jednotlivé metody finanční analýzy, bonitní a bankrotní modely a metodu ukazatele ekonomické přidané hodnoty. Druhá část se věnuje globální finanční krizi a německému automobilovému odvětví. Třetí část následně analyzuje finanční výkonnost firem na základě metod popsaných v první části.
Klíčová slova:
ukazatel EVA; Altmanova analýza; bonitní a bankrotní modely; finanční analýza; globální finanční krize

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 10. 2014
Datum podání práce:
31. 8. 2015
Datum obhajoby:
27.08.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49623_xmecm00.pdf [2,25 MB]
Oponentura:
44123_xpouj10.pdf [204,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
49623_bruna.pdf [293,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49623/podrobnosti