Komparace přístupů Basel II a Basel III

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace přístupů Basel II a Basel III
Autor práce:
Řehořová, Magdaléna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Blahová, Naděžda
Osoba oponující práci:
Brada, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis analyses the weaknesses of the Basel II and compares them with their corrections in the subsequent banking regulation. The thesis is focused on the regulation of the market risk, counterparty credit risk, leverage ratio and liquidity. The first chapter briefly describes implementation of the regulatory rules until the Basel 2.5 was enacted. The main part of the thesis focuses on selected areas, each of them in a separate chapter. Each of these chapters is then divided into sub-problem areas, that describe the weaknesses of the Basel II regulatory framework and the corrections in the subsequent banking regulation. The chapters are followed by a section describing discussion of the professional public and the BCBS about incentive to corrections and the unresolved issues of the Basel III of each of the main parts of the thesis. The new standards are more restrictive than the previous banking regulation in both quantitative and qualitative terms. The Basel III introduces leverage ratio, improves minimum liquidity standards, both short-term and long-term, and significantly improves the coverage of the risks, particularly of those related to the activities in the capital market (trading book, securitization, counterparty credit risk for OTC derivatives and repurchase agreements).
Klíčová slova:
comparison of regulatory approaches; counterparty credit risk; market risk; leverage ratio; liquidity standards; Basel II; Basel III

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 1. 2014
Datum podání práce:
23. 5. 2014
Datum obhajoby:
18.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46146_xrehm15.pdf [1,77 MB]
Oponentura:
43866_brada.pdf [98,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
46146_blahova.pdf [136,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46146/podrobnosti