Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Rumunsku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Rumunsku
Autor práce:
Goldmannová, Adéla
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Indrová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Krejčová, Klára
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the concept of sustainable tourism development and its application in destination Romania. The goal of this thesis is an evaluation of the present condition of sustainable tourism development in Romania and to introduce some possibilities which would have a positive influence on the situation in this destination. The first chapter deals with the basic terms and the theory of the sustainable tourism development. In the second chapter Romania is introduced as a tourism destination and the incoming and domestic tourism are described here. The third chapter analyses the sustainable tourism development in Romania according to the barriers in its development, sustainability indicators and questionnaire survey. The last chapter is dedicated to final evaluation, SWOT analysis, ecolabelling systems and institutions' promotion.
Klíčová slova:
ecolabelling; sustainability indicators; attractions in tourism; sustainable tourism development; Romania

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 9. 2014
Datum podání práce:
4. 5. 2015
Datum obhajoby:
03.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49011_xgola00.pdf [1,45 MB]
Oponentura:
43510_Krejčová.pdf [87,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
49011_indrova.pdf [61,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49011/podrobnosti