Strategická analýza stavebního průmyslu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza stavebního průmyslu
Autor práce:
Vybíralová, Alena
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šnajberg, Oxana
Osoba oponující práci:
Janičíková, Monika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachalor thesis is focused on strategic analysis of the building industry. The aim of this work is to evaluate the attractiveness of the sector, summarize the factors that affect external and internal surroundings of the civil engineering and then to forecast development of sales in the future. The first part describes the methodology of the individual steps of strategic analysis. The second part contains a general introduction and some basic characteristics of construction industry, PEST analysis, Porter five forces analysis and prognosis of revenues in 2014-2016 based on regression analysis.
Klíčová slova:
Porter five forces analysis; construction industry; attractiveness analysis; PEST analysis; prognosis of revenues; civil engineering; strategic analysis of building industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 1. 2015
Datum podání práce:
5. 5. 2015
Datum obhajoby:
24.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50910_xvyba00.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
42316_xjanm111.pdf [207,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
50910_xanto03.pdf [158,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50910/podrobnosti