Entrepreneurship in the Cultural Industries in Southeast Asia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Entrepreneurship in the Cultural Industries in Southeast Asia
Překlad názvu:
Podnikání v kulturním průmyslu ve Východní Asii
Autor práce:
Tran, Huyen Trang
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pichanič, Mikuláš
Osoba oponující práci:
Pulkrábková, Jana
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s korejským hudebním průmyslem spolu s jeho specifičnostmi a kuriozitami.Nejprve vysvětlím pojem Hallyu, jež půjde ruku v ruce s hlavním tématem práce- K-pop alias Korejský pop a pomocí analýzi korejské globalizační strategie vysvětlím tuzemní novátorský podnikatelský přístup v kreativním průmyslu.
Klíčová slova:
Hallyu; Globalizace; K-pop; Hudebí průmysl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 3. 2015
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
17.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51824_xtrah05.pdf [1,50 MB]
Oponentura:
43607_landovaj.pdf [451,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
51824_pichanic.pdf [329,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51824/podrobnosti