Úrokové výnosy stavebních spořitelen v období nízkých úrokových sazeb

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Úrokové výnosy stavebních spořitelen v období nízkých úrokových sazeb
Autor práce:
Šimandlík, Daniel
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kielar, Petr
Osoba oponující práci:
Málek, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce "Úrokové výnosy a náklady stavebních spořitelen v období nízkých úrokových sazeb" je analýza celkových úrokových nákladů a výnosů stavebních spořitelen mezi lety 2010-2014. Dílčím cílem práce je porovnání vývoje těchto nákladů a výnosů v letech a mezi jednotlivými stavebními spořitelnami navzájem. Důležitou částí práce je také zjištění a popis příčin, které ke změnám vedly. První kapitola práce je věnována historii a charakteristice stavebních spořitelen, popisu produktu stavebního spoření a možnostech jeho využití při financování bydlení. Další část práce je určena analýze úrokových nákladů a výnosů.
Klíčová slova:
postavení spořitelen na trhu zápůjčního kapitálu; úrokové náklady; úročení výnosy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Úrokové výnosy stavebních spořitelen v období nízkých úrokových sazeb
Překlad názvu:
The Interest Income and Expenses of Building Societies in the Period of Low Interest Rates
Autor práce:
Šimandlík, Daniel
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Kielar, Petr
Osoba oponující práci:
Málek, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of the bachelor thesis The Interest Income and Expenses of Building Societies in the Period of Low Interest Rates is an analysis of the total interest incomes and expenses of building societies in time period from 2010 to 2014. The partial aim of the thesis is to compare the development of the expenses and incomes in the above mentioned time period and between individual building societies. The detection and description of the causes which led to the changes, constitute another important part of the thesis. The first part of the work is devoted to the history and characterization of building societies and it also includes the description of the product of building saving and the ways it can be used in the financing of housing. In the next of the work interest incomes and expenses are analyzed.
Klíčová slova:
building societies loan market; the interest income; the interest expenses

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 3. 2015
Datum podání práce:
1. 6. 2015
Datum obhajoby:
24.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52352_xsimd25.pdf [1,18 MB]
Oponentura:
43925_malek.pdf [133,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
52352_kiep00.pdf [520,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52352/podrobnosti