Trvale udržitelný rozvoj

Autor práce:
Babíčková, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jeníček, Vladimír
Osoba oponující práci:
Sankot, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trvale udržitelný rozvoj
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o teoretických aspektech udržitelného rozvoje a praktickém uplatnění tohoto přístupu v České republice a Evropské unii. V teoretické části je představena historie trvale udržitelného rozvoje, jeho principy, pilíře a indikátory. Dále tato práce pojednává o vyváženém rozvoji, jakožto o velmi blízké koncepci rozvoje udržitelného. V poslední části se nachází rozbor praktického přístupu k trvale udržitelnému rozvoji v České republice a Evropské unii a jejich strategie.
Klíčová slova:
trvale udržitelný rozvoj; indikátory trvale udržitelného rozvoje; principy trvale udržitelného rozvoje; strategie udržitelného rozvoje; vyvážený rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Katedra světové ekonomiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trvale udržitelný rozvoj
Překlad názvu:
Sustainable development
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This work discusses theoretical aspects of sustainable development and practical use of this concept in the Czech Republic and the European Union. In the theoretical part is presented history of the sustainable development, its principles, pillars and indicators. The next part discusses balanced development, which is a very close concept to the sustainable development. In the last part is situated an analysis of practical approach to sustainable development in the Czech Republic and the European Union and their strategies.
Klíčová slova:
sustainable development; indicators of the sustainable development; principles of the sustainable development; strategies of the sustainable development; balanced development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of World Economy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 6. 2014

Datum podání práce:
30. 4. 2015

Datum obhajoby:
19.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48096_xbabm13.pdf [983,98 kB]

Oponentura:
41935_xsano00.pdf [61,85 kB]

Hodnocení vedoucího:
48096_jenicek.pdf [61,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48096/podrobnosti