Zhodnocení využití mimorozpočtových fondů státu a územní samosprávy při financování veřejných potřeb s konkretizací u vybraného subjektu územní samosprávy v ČR.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zhodnocení využití mimorozpočtových fondů státu a územní samosprávy při financování veřejných potřeb s konkretizací u vybraného subjektu územní samosprávy v ČR.
Autor práce:
Minařík, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Peková, Jitka
Osoba oponující práci:
Musil, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on the issue of unbudget funds and public finance, especially from the view of their practical use. The target of the thesis is to provide a detailed characteristics of individual funds in the system of public budgets. It deals mainly with state funds at the statewide level, and also with funds levelled at regional self-governing unit. According to regional funds, the practical part was targeted at the statutory city Zlín. The analysis of practical funds includes the source of legislation, institution, financial resources related to funds and its intention. In the conclusion of the particular part of the thesis we tried to put together an overall evaluation and obtain a viewpoint which decides whether the funds appointed for public administration are supposed to be useful and profitable.
Klíčová slova:
budget; public administration; state funds; public administration; fund; unbudget funds

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 2. 2015
Datum podání práce:
8. 5. 2015
Datum obhajoby:
27.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51227_xminj10.pdf [1,71 MB]
Oponentura:
41966_musil.pdf [77,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
51227_pekova.pdf [402,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51227/podrobnosti