Tax System of the Czech Republic and the Republic of Serbia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Tax System of the Czech Republic and the Republic of Serbia
Autor práce:
Hercigonja, Adriana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Klazar, Stanislav
Osoba oponující práci:
Finardi, Savina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This mater thesis focuses on the comparison of current tax system of the Czech Republic and the Republic of Serbia. In theoretical part of the thesis, individual taxes in both countries are characterized and defined. Additionally, in the analytical part of the thesis, tax systems are compared using selected indicators. Comparison of the two tax system is made in terms of Serbia's tax system harmonization as one of the country candidates for the EU accession.
Klíčová slova:
Republic of Serbia; Czech Republic, ; EU country; non-EU country; taxes; comparison

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 5. 2014
Datum podání práce:
5. 2. 2015
Datum obhajoby:
12.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50975_xhera06.pdf [772,28 kB]
Oponentura:
40517_xfins00.pdf [64,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
50975_klazar.pdf [59,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50975/podrobnosti