Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analysis of external funding of environmental projects in SEE region

Autor práce: Sedlák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malý, Milan
Osoba oponující práci: Kubíček, Aleš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analysis of external funding of environmental projects in SEE region
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis highlights the importance of sustainable development, introduces the concepts and principles of European waste management, which became an inseparable part of today's society and therefore is supported by various funds that are analysed together with exemplary cases in this master's thesis.
Klíčová slova: EU funds; waste management; environmental projects; Sustainable development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2011
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 10.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce34736_xsedm42.pdf [8,17 MB]
Veřejná příloha12235_xsedm42.pdf [1,55 MB]
Oponentura39372_xkuba09.pdf [430,27 kB]
Hodnocení vedoucího34736_maly.pdf [328,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://isis.vse.cz/zp/34736/podrobnosti