Analysis of external funding of environmental projects in SEE region

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of external funding of environmental projects in SEE region
Autor práce:
Sedlák, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Malý, Milan
Osoba oponující práci:
Kubíček, Aleš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce poukazuje na význam udržitelného rozvoje, zavádí pojmy a principy evropského odpadového hospodářství, které se staly nedílnou součástí dnešní společnosti, a proto je podporována z různých fondů Evropské unie, které jsou analyzovány v této diplomové práce.
Klíčová slova:
EU funds; waste management; environmental projects; Sustainable development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 11. 2011
Datum podání práce:
1. 5. 2012
Datum obhajoby:
10.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34736_xsedm42.pdf [8,17 MB]
Veřejná příloha:
12235_xsedm42.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
39372_xkuba09.pdf [430,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
34736_maly.pdf [328,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://isis.vse.cz/zp/34736/podrobnosti