Industrial Zones and their Socio-economic Impact on Regional Development: The case of Strategic Industrial Zone Nošovice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Industrial Zones and their Socio-economic Impact on Regional Development: The case of Strategic Industrial Zone Nošovice
Autor práce:
Němcová, Hana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Miksová, Blanka
Osoba oponující práci:
Macháček, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this master's thesis is to analyze and assess socio-economic impacts of strategic industrial zones on regional development. Concretely the thesis concentrates on current impacts of Strategic Industrial zone Nošovice on its closest area within Moravia-Silesia region. The theoretical part is focused on basic terms, concepts related to industrial zones and describes their positives and negatives and based on literature review discusses potential impacts. Further is briefly defined legislation related to Industrial zones establishment and also determines system of funding and support of industrial zones. The practical part first briefly describes industrial zones and its situation within Moravia-Silesia region. Further it concentrates on analysis of SIZ Nošovice and socio-economic impacts related to its establishment and current presence. Impacts are divided in three parts on economic, social and other impacts such as impacts on environment and transport infrastructure. In the end are defined proposals on further regional development in other areas. The thesis is a combination of available data, author's research and obtaining information from authorized persons related to the topic. For this evaluation are used methods such as description of statistical data, analysis and synthesis of the findings obtained.
Klíčová slova:
Nošovice; Investment Incentives; Socio-economic Impact; Moravia-Silesia region; Hyundai; Regional Development; Industrial zones

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 5. 2013
Datum podání práce:
22. 8. 2014
Datum obhajoby:
17.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45748_xnemh00.pdf [1,92 MB]
Oponentura:
39458_machaj.pdf [349,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
45748_xmikb900.pdf [391,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45748/podrobnosti