An exploration of human and social capital of entrepreneurs based on their LinkedIn profile

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
An exploration of human and social capital of entrepreneurs based on their LinkedIn profile
Autor práce:
Rodrigo, Rivera
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lukeš, Martin
Osoba oponující práci:
Mareš, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this study is to contribute to a better understanding to the field of entrepreneurship by focusing on the dimension of Internet entrepreneurship. This research shows that there has not been enough academic research in this subfield and in the role that online social networks have in the human and social capital of Internet entrepreneurs. This study innovates by combining a multidisciplary approach on how the sources of data are collected, processed, analyzed. Its object of research is Czech, German and American Internet entrepreneurs having profiles in professional online social networks. The subject of the research is their personal and social characteristics, qualities and attributes. Apart from a methodological innovation, this research seeks to lay the groundwork for future work in entrepreneurial theory.
Klíčová slova:
Human capital; Nascent entrepreneur; Global online entrepreneur; Social networks; Social capital; LinkedIn; Internet entrepreneur; Online social networks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2014
Datum podání práce:
20. 8. 2014
Datum obhajoby:
12.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47042_xrodr00.pdf [3,58 MB]
Oponentura:
39370_xmarj83.pdf [790,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
47042_lukesm.pdf [48,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47042/podrobnosti