Územní plánování a doprava ve městě Říčany – případová studie aktivit zájmových skupin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Územní plánování a doprava ve městě Říčany – případová studie aktivit zájmových skupin
Autor práce:
Boháčová, Věra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vymětal, Petr
Osoba oponující práci:
Lisa, Aleš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis focuses on the analysis of interest groups and the ways in which they pursue their interests in contact with the public and state administration. The main question of this study is how do the interest groups influence spatial planning and transport in town of Říčany and what is the result of their activity. The first part focuses on the inclusion of the concept of interest groups to the theoretical framework. The process of the interest intermediation is explained. The next chapter is focused on communication between interest groups and state and public administration in the political science theoretical framework. The third chapter explores the interest groups within the town of Říčany. The final part of this thesis is focused on the examples of pressure groups and their action towards transport policy in the town of Říčany.
Klíčová slova:
spatial planning; town of Říčany; transport; self-government; state administration; Interest groups

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 10. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
25.10.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34218_xlebv02.pdf [1,45 MB]
Oponentura:
28741_lisa.pdf [44,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
34218_vymetal.pdf [44,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34218/podrobnosti