Vliv hustoty obyvatel na náklady obcí v České republice – náklady na vybudování a údržbu silničních sítí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv hustoty obyvatel na náklady obcí v České republice – náklady na vybudování a údržbu silničních sítí
Autor práce:
Hotovec, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vejchodská, Eliška
Osoba oponující práci:
Kalabisová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Transport infrastructure in towns and cities is a very important part of life for individuals and also for whole society. Due to this fact there is a lot of positive and negative effects of trasport infrastructure. To provide mostly positive influence and few negative effects municipalities creates rules and standards how to built and maintained transport infrastructure. As well as other public services, there is problem of provided service quality which is mostly determined by the largeness of the municipal budget. This thesis examines the relationship between expenditure of municipalities for local roads associated with a construction and maintenance of roads and road trasport to a number of inhabitants, an intravilan and urban population density, which were formated in 2011. There are two points of wiev we can talk about. The first point is hypothesis of the economies of scale of the municipality. It tells us larger size of municipality, lower trasport costs needed. The second hypothesis, based on work of Carruthers and Úlfarsson (2008) says that higher population density reduces expenditure on public services. These allegations were subjected to regression analysis, a statistical method. The analysis confirmed first hypothesis of economies of scale. Hypothesis of Carruthers and Úlfarsonn was refuted. Therefore we can judge the lower population density the municipality will incur less expenditure on a transport infrastructure.
Klíčová slova:
Public good; Road transport; Regression analysis; Correlation analysis; Construction and maintenance expenditure of road infrastructure; Tax revenue; Local government; Municipal budget; Roads; Transport infrastructure

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Environmental Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 2. 2013
Datum podání práce:
4. 8. 2013
Datum obhajoby:
03.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41198_xhotp03.pdf [2,40 MB]
Oponentura:
36607_qkalj01.pdf [417,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
41198_vejchode.pdf [89,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41198/podrobnosti