Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj kolektivního vyjednávání v NHL, vznik a analýza kolektivní smlouvy z roku 2012/13

Autor práce: Mach, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neděla, Radek
Osoba oponující práci: Pastorčák, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj kolektivního vyjednávání v NHL, vznik a analýza kolektivní smlouvy z roku 2012/13
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem kolektivního vyjednávání v NHL. Představuje organizační strukturu NHL i odborů, zastupujících hráče. Dále popisuje kolektivní spory z historie, jejich příčiny a důsledky. Pokud je to možné analyzuje stav ligy po dobu trvání kolektivních smluv a jejich vliv na fungování ligy. Mezi hlavní cíle patří představení nové kolektivní smlouvy z roku 2012/13 a průběhu vyjednávání. Dále odhaluje způsob fungování důležitých mechanismů, jež mají přímý vliv na průběh sezóny.
Klíčová slova: výluka; NHLPA; Kolektivní vyjednávání; NHL; platový strop; odbory; Kolektivní smlouva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj kolektivního vyjednávání v NHL, vznik a analýza kolektivní smlouvy z roku 2012/13
Překlad názvu: Odborové právo USA, sportovní právo
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: (Evolution of collective bargaining in NHL, creation and analysis of collective bargaining agreement from year 2012/13) This bachelor thesis deals with the development of collective bargaining in NHL. It presents organizational structure of both the league and labor union, which represents the players. It also describes previous labor unrests from history, its causes and effects. When possible, this thesis analyses the state of the league while collective bargaining agreements are in effect and their influence on running the league itself. Among the main goals are introduction of new collective bargaining agreement from year 2012/13 and course of negotiations. Next it reveals functionality of certain mechanism, which has effect on the course of season.
Klíčová slova: collective bargaining; NHL; labor union; collective bargaining agreement; lockout; salary cap; NHLPA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 23.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce39471_xmacj68.pdf [746,64 kB]
Oponentura38641_xpasj08.pdf [60,45 kB]
Hodnocení vedoucího39471_xnedr01.pdf [60,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/39471/podrobnosti