Vývoj kolektivního vyjednávání v NHL, vznik a analýza kolektivní smlouvy z roku 2012/13

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj kolektivního vyjednávání v NHL, vznik a analýza kolektivní smlouvy z roku 2012/13
Autor práce:
Mach, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Neděla, Radek
Osoba oponující práci:
Pastorčák, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
(Evolution of collective bargaining in NHL, creation and analysis of collective bargaining agreement from year 2012/13) This bachelor thesis deals with the development of collective bargaining in NHL. It presents organizational structure of both the league and labor union, which represents the players. It also describes previous labor unrests from history, its causes and effects. When possible, this thesis analyses the state of the league while collective bargaining agreements are in effect and their influence on running the league itself. Among the main goals are introduction of new collective bargaining agreement from year 2012/13 and course of negotiations. Next it reveals functionality of certain mechanism, which has effect on the course of season.
Klíčová slova:
collective bargaining; NHL; labor union; collective bargaining agreement; lockout; salary cap; NHLPA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2013
Datum obhajoby:
23.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39471_xmacj68.pdf [746,64 kB]
Oponentura:
38641_xpasj08.pdf [60,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
39471_xnedr01.pdf [60,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39471/podrobnosti