Úloha a role sociální sítě a její vliv na volební preference

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Úloha a role sociální sítě a její vliv na volební preference
Autor práce:
Dušek, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Váňa, Daniel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The objective of this bachelor thesis is the analysis of political parties' perception of the important role of social networks and its impact on the parliamentary elections 2013. The focus of this thesis is primarily on election campaigns and comparison of political parties in terms of campaign efficiency. Research was performed as structured interviews with representatives of eight most successful parties according to the parliamentary election 2013 results. The interviews provide comprehensive insight into the issue and reveals methods of efficiency measuring. Empirical measurement of internal data results in comparison of efficiency of campaigns via social networks of chosen political parties. The thesis proves social networks role as important tools of political promotion. Finally the findings of social networks management are summarized together with efficiency comparison results.
Klíčová slova:
Political promotion; Political marketing; Election campaign; Facebook; Social networks; Political parties

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 11. 2013
Datum podání práce:
20. 12. 2013
Datum obhajoby:
25.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
38541_vanad.pdf [386,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
45411_vosz01.pdf [262,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45411/podrobnosti