Úloha a role sociální sítě a její vliv na volební preference

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Úloha a role sociální sítě a její vliv na volební preference
Autor práce:
Dušek, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Váňa, Daniel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit, jakým způsobem vnímají politické strany úlohu a roli sociálních sítí a jak jich využívaly ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Především se práce zaměřuje na předvolební kampaně stran a jejich porovnání z pohledu efektivity. Výzkum je proveden formou řízených rozhovorů s představiteli osmi nejúspěšnějších stran dle volebních výsledků v roce 2013. Rozhovory udávají ucelený pohled odborníků na danou problematiku a říkají, jakým způsobem se dá efektivita sociálních sítí měřit. Metodou empirického měření interních dat je dále porovnána efektivita jednotlivých stran pro vybrané sociální sítě. Práce potvrzuje, jak významným nástrojem politické propagace mohou sociální sítě v současné době být. Také shrnuje poznatky, jakým způsobem politické strany se sociálními sítěmi hospodaří a které strany jsou nejefektivnější.
Klíčová slova:
Politický marketing; Voblební kampaň; Facebook; Sociální sítě; Politické strany

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 11. 2013
Datum podání práce:
20. 12. 2013
Datum obhajoby:
25.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
38541_vanad.pdf [386,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
45411_vosz01.pdf [262,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45411/podrobnosti