Plnění rozpočtu organizační složky obce Tmaň v konkrétních podmínkách Domu s pečovatelskou službou ve Tmani

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Plnění rozpočtu organizační složky obce Tmaň v konkrétních podmínkách Domu s pečovatelskou službou ve Tmani
Autor práce:
Macourková, Eva
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Nováková, Štěpánka
Osoba oponující práci:
Takáčová, Hana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with financial management of municipal authority organizations. It consists of two parts, a theoretical part and a practical part. In the theoretical part financial management, budget and functioning of municipal authority organization is explained and at the end social services are described. The practical part focuses on analysis of financial management of municipal authority organization of Tmaň with specific example -- a nursing home in Tmaň. The analysis deals with cost-benefit analysis, profit or loss analysis and use of subsidies. The thesis concludes with a description of association which was founded thanks to the initiative of seniors who live in the nursing home.
Klíčová slova:
financial management; municipal authority organization; budget

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 11. 2013
Datum podání práce:
30. 5. 2014
Datum obhajoby:
23.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45539_xmace18.pdf [720,49 kB]
Oponentura:
34430_takacova.pdf [83,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
45539_stepnov.pdf [82,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45539/podrobnosti