Vliv finančních frikcí na hospodářský cyklus ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv finančních frikcí na hospodářský cyklus ČR
Autor práce:
Ryšánek, Jakub
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Hušek, Roman
Osoba oponující práci:
Kodera, Jan; Vošvrda, Miroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The dissertation is focused on testing the influence of financial frictions on the business cycle in the Czech Republic. New Keynesian model of a small open economy (which embeds financial frictions in light of the financial accelerator literature) is extended to account for relevant aspects of the Czech economy. Without explicitly modeling the banking sector, this model serves as a tool for understanding how a negative financial shock may spread to the real economy and how monetary policy may react. To adjust the model structure closer to the evidence stemming from Czech data, Bayesian techniques are used to provide econometric estimates of the model parameters. Ultimately, it is shown that the financial frictions only have a limited impact on the Czech economy, though their effects are time-varying. Financial frictions also potentially increase the volatility of domestic interest rates.
Klíčová slova:
Financial frictions; DSGE; Bayesian estimation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 2. 2009
Datum podání práce:
5. 2. 2014
Datum obhajoby:
18.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46300_xrysj07.pdf [2,96 MB]
Oponentura:
35408_kodera.pdf [439,59 kB]
Oponentura:
35409_Vošvrda.pdf [154,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
46300_husek.pdf [245,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46300/podrobnosti