Vliv finančních frikcí na hospodářský cyklus ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv finančních frikcí na hospodářský cyklus ČR
Autor práce:
Ryšánek, Jakub
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Hušek, Roman
Osoba oponující práci:
Kodera, Jan; Vošvrda, Miroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Dizertační práce je zaměřena na testování vlivu finančních frikcí na ekonomiku ČR. Za tím účelem je ekonomika ČR aproximována novokeynesiánským modelem pro malou otevřenou ekonomiku, který obsahuje prvky finančních frikcí po vzoru literatury finančního akcelerátoru. Model je následně použit pro vysvětlení transmise šoků ve finanční oblasti a příslušných měnověpolitických implikací. Bayesovské techniky jsou použity pro ekonometrický odhad modelových parametrů, což dále umožňuje přiblížit použitý model ekonomické realitě ČR. Ukazuje se, že finanční frikce nemají pro reálnou ekonomickou aktivitu zásadní vliv. Síla jejich vlivu je však v čase proměnná a dobře koreluje zejména s úrokovým rozpětím.
Klíčová slova:
DSGE; Finanční frikce; bayesovský odhad

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 2. 2009
Datum podání práce:
5. 2. 2014
Datum obhajoby:
18.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46300_xrysj07.pdf [2,96 MB]
Oponentura:
35408_kodera.pdf [439,59 kB]
Oponentura:
35409_Vošvrda.pdf [154,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
46300_husek.pdf [245,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46300/podrobnosti