Marketingová a mediální prezentace České filharmonie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová a mediální prezentace České filharmonie
Autor práce:
Sedláková, Barbora
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Riedlbauch, Václav
Osoba oponující práci:
Černá, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is aimed at the analysis of the overall Czech Philharmonic presentation, especially the one that came together with the new director David Mareček in February 2011. The reasons, leading onward the Czech Philharmonic marketing stategy change and resulting from the historical developement and the need of adaptation to the contemporary modern society, are described. The thesis is aimed at the description of the Czech Philharmonic presentation history and the form of the successful marketing and media campaign called "We live music", which started in March 2012 and has been presented by a historically first TV advertisement of the Czech Philharmonic, which ends with the characterizing slogan "Who said classical means serious?".
Klíčová slova:
classical music; performing arts; media; Czech Philharmonic; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 3. 2014
Datum podání práce:
5. 6. 2014
Datum obhajoby:
26.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46825_xsedb00.pdf [2,08 MB]
Oponentura:
35487_cernaj.pdf [428,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
46825_riev00.pdf [269,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46825/podrobnosti