Verejné obstarávanie vo vybraných nemocniciach v ČR a SR - komparácia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Verejné obstarávanie vo vybraných nemocniciach v ČR a SR - komparácia
Autor práce:
Amiridis, Temis
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Maaytová, Alena
Osoba oponující práci:
Klazar, Stanislav
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou verejného obstarávania českých a slovenských fakultných nemocníc v rokoch 2009 - 2013. Hlavným cieľom je identifikovať faktory ovplyvňujúce zmenu ceny verejnej zákazky a určiť významnosť týchto faktorov. V práci sú štatisticky vyhodnotené dáta týkajúce sa typu verejných zákaziek, typu zadávacieho konania a počtu ponúk vo vybraných fakultných nemocniciach.
Klíčová slova:
zmena ceny verejnej zákazky; fakultné nemocnice; verejné obstarávanie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 3. 2014
Datum podání práce:
20. 5. 2014
Datum obhajoby:
27.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46948_xamit00.pdf [1,52 MB]
Oponentura:
38554_klazar.pdf [241,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
46948_maaytova.pdf [107,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46948/podrobnosti