Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Tržní riziko banky v době nízkých úrokových sazeb

Autor práce: Pelešková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Osoba oponující práci: Kolman, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tržní riziko banky v době nízkých úrokových sazeb
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce zkoumá dopady nízkých úrokových sazeb na různé subjekty na finančním trhu a náklady bank způsobené přeceněním dluhopisů v případě nárůstu těchto sazeb. Pomocí replikačních portfolií následně analyzujeme vyrovnání těchto ztrát ve třech modelových situacích.
Klíčová slova: Úroková míra; Riziko; Dluhopis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tržní riziko banky v době nízkých úrokových sazeb
Překlad názvu: The market risk of banks during low interest rates
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis examines the impacts of the low interest rates on various entities in the financial market and the bank costs caused by the revaluation of bond prices in the event of an increase in these rates. With the replication portfolios we analyze the compensation of these costs in three model situations.
Klíčová slova: Risk; Bond; Interest rate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 26.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46957_xpelk03.pdf [1,17 MB]
Oponentura38545_xkolm49.pdf [88,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46957/podrobnosti