Analysis of a Worldwide Adoption of International Financial Reporting Standards

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of a Worldwide Adoption of International Financial Reporting Standards
Autor práce:
Vakilov, Elshan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vašek, Libor
Osoba oponující práci:
Pelák, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The main purpose of the thesis is to analyze the effects of international financial reporting standards and its attractions for foreign capital both in EU and other selected countries, Russia and China. The first part of the thesis is focused on the explanation of early history of IAS and IFRS including reasons for adopting of IFRS, direct and indirect advantages of IFRS for investors and main indicator of IFRS in preparing financial statements- Fair value accounting and problems in its implementation. There is a description of adoption process of IFRS in a worldwide with emphasize on EU- voluntary and mandatory adoption process since 2005. Third part of the thesis includes assessment of culture and history of selected countries in the transition period to IFRS. Especially in this part Russia and China were analyzed in detailed regarding process. In conclusion all information used in text is finalized and put the final conclusion about the points stressed during the chapters.
Klíčová slova:
IFRS; Financial statements; EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 4. 2013
Datum podání práce:
12. 8. 2013
Datum obhajoby:
02.10.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42925_xvake00.pdf [853,71 kB]
Veřejná příloha:
9081_xvake00.pdf [853,71 kB]
Oponentura:
34066_pelak.pdf [65,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
42925_vasek.pdf [940,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42925/podrobnosti