Financial reporting according to IFRS in Oil and Gas Industry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financial reporting according to IFRS in Oil and Gas Industry
Autor práce:
Shagatay, Samal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pelák, Jiří
Osoba oponující práci:
Vašek, Libor
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The main tasks of work is to study the properly reflection of business transactions on accounting accounts in the oil and gas enterprises and their further reflection in the financial statements in accordance with IFRS, the timely recognition of revenues and expenses of the organization. Industry structure, types of oil and gas assets, evaluation and impairment methods, cost accounting and other specific aspects of the industry are described in the work. The work contains a number of solved examples and practical illustration from the financial statements of Zhaikmunai LLP that is an Oil and Gas Company in West Kazakhstan.
Klíčová slova:
Oil and Gas; IFRS; IFRS 6; Cost accounting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 11. 2012
Datum podání práce:
20. 8. 2013
Datum obhajoby:
02.10.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43592_xshas00.pdf [881,23 kB]
Oponentura:
34312_vasek.pdf [1,13 MB]
Hodnocení vedoucího:
43592_pelak.pdf [57,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43592/podrobnosti