Vývoj kapitálových požadavků - Basel II a Basel III

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj kapitálových požadavků - Basel II a Basel III
Autor práce:
Kostyová, Dana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zetek, Pavel
Osoba oponující práci:
Špániková, Kateřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis aims to capital requirements in new rules of regulation and supervision, which are the part of International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts. It explains step by step the principle and purpose of regulation and supervision, including opinions reported against using regulation and supervision. The BT describes progression of capital requirements and actual form of Basel II, whose structure is formed by three pillars and next aims to identification the most problematic parts of this agreement. The last part of BT explains new rules connected with Basel III. The emphasis is placed on capital requirements, newly established capital pillows, leverage ratio and liquidity rules. The conclusion of BT is focused on possible impacts and questions of implementation Basel III.
Klíčová slova:
Basel III; Basel II; sepervision; regulation; capital requirements

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2013
Datum podání práce:
28. 6. 2013
Datum obhajoby:
26.08.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42226_xkosd17.pdf [380,46 kB]
Veřejná příloha:
8878_xkosd17.pptx [100,41 kB]
Oponentura:
33665_xspak02.pdf [210,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42226/podrobnosti