Vývoj kapitálových požadavků - Basel II a Basel III

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj kapitálových požadavků - Basel II a Basel III
Autor práce:
Kostyová, Dana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zetek, Pavel
Osoba oponující práci:
Špániková, Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast kapitálových požadavků v rámci nových pravidel regulace a dohledu, které jsou součástí Basilejských dohod o kapitálové přiměřenosti. Postupně uvádí podstatu a cíle regulace a dohledu, včetně názorů zaznívajících proti uplatňování regulace a dohledu. Práce popisuje vývoj kapitálových požadavků a současnou podobu Basel II, jejíž strukturu tvoří tři pilíře a dále se zaměřuje na identifikaci nejvíce problematických oblastí této dohody. Poslední část práce vysvětluje nová pravidla spojená s Basel III. Důraz je kladen na kapitálové požadavky, nově zavedené kapitálové polštáře, pákový poměr a pravidla likvidity. Závěr práce se věnuje možným dopadům a otázkám implementace Basel III.
Klíčová slova:
Basel III; Basel II; dohled; ragulace; kapitálové požadavky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2013
Datum podání práce:
28. 6. 2013
Datum obhajoby:
26.08.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42226_xkosd17.pdf [380,46 kB]
Veřejná příloha:
8878_xkosd17.pptx [100,41 kB]
Oponentura:
33665_xspak02.pdf [210,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42226/podrobnosti