Měnová politika Bank of England po finanční krizi 2007/2008

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Měnová politika Bank of England po finanční krizi 2007/2008
Autor práce:
Kopejtko, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Koderová, Jitka
Osoba oponující práci:
Dohányos, Vojtech
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je měnová politika Bank of England a její změny v reakci na globální finanční krizi. Práce uvádí nástroje měnové politiky používané před finanční krizí a jejich fungování. Dále popisuje průběh a dopady krize na finanční systém ve Spojeném království včetně zestátnění značné části bankovního sektoru. Práce prezentuje motivy pro změnu instrumentů měnové politiky společně s možnostmi přeměny její celkové koncepce. Definuje nekonvenční měnovou politiku Bank of England - kvantitativní uvolňování, jeho fungování a faktory ovlivňující jeho účinnost a dopady.
Klíčová slova:
kvantitativní uvolňování; měnová politika; Bank of England; finanční krize

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 6. 2013
Datum podání práce:
10. 8. 2013
Datum obhajoby:
26.08.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43316_xkopm16.pdf [749,10 kB]
Oponentura:
33784_xdohv03.pdf [32,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43316/podrobnosti