Moderní přístupy k řízení hospodárnosti (se zvláštním zřetelem na řízení programových aspektů televizní stanice)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Moderní přístupy k řízení hospodárnosti (se zvláštním zřetelem na řízení programových aspektů televizní stanice)
Autor práce:
Machala, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Bohumil
Osoba oponující práci:
Bártík, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main goal of this diploma thesis is to introduce the reader to the topic of economy and effectiveness management with the focus on management of fixed costs in broadcasting television. The theoretical part of the thesis is firstly decribing the various types and characteristics of the costs. Then it describes the different fixed costs management approaches. The theoretical part is finished by the introduction to the capital budgeting methodology as a tool for fixed cost management. Practical part of the thesis starts with the introduction to the broadcasting industry with its cost and revenue specifics. The final chapter is describing the calculation model that aims to serve as a supporting tool for broadcasting economy, efficiency and effectiveness. The thesis is ended by the strategic approaches towards cost controlling and cost management in broadcasting industry.
Klíčová slova:
television; broadcasting; sunk cost; fixed cost; effectiveness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 12. 2011
Datum podání práce:
31. 1. 2013
Datum obhajoby:
24.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35137_xmacj59.pdf [1,20 MB]
Oponentura:
33366_Bártík.pdf [601,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
35137_kral.pdf [104,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35137/podrobnosti