Investice v ČR ve vztahu k HDP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Investice v ČR ve vztahu k HDP
Autor práce:
Stratilová, Andrea
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartošová, Jitka
Osoba oponující práci:
Bína, Vladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The purpose of this thesis was to investigate the relation between investments and gross domestic product (GDP)in the Czech Republic. The theoretical part briefly described appropriate definitions, accessible macroeconomic data and methods used for analyzing the relation between investments and GDP. For testing there were used regression and correlation analyses. For international comparison were used beta convergence and Gini coefficient for sigma convergence. Empirical part of the thesis was aimed on finding dependance of investment ratio on time and relation between investments and gross value added for the entire Czech economy and for selected Czech industries in 1995-2011. For international comparison through beta and sigma convergence were used the EU-27 and the EU-5 data in 2003-2012. The results of the analyses indicated decreasing investment ratio and growing GDP at the same time. This proved a positive trend following the highly developed countries of the OECD and the EU. Also it was found that there is a strong positive correlation between growth of both indicators investments and GDP. The results of international comparison revealed that investment per inhabitant in each of the EU-27 countries converge to the European average, while beta convergence was not proved in the EU-5 countries. As to sigma convergence analysis, Gini coefficient confirmed decreasing difference among investments per inhabitant in both the EU-27 and the EU-5 countries.
Klíčová slova:
beta convergence; Gini coefficient; sigma convergence; gross domestic product; gross fixed capital formation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2013
Datum obhajoby:
13.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36315_xkova10.pdf [2,19 MB]
Oponentura:
30023_bina.pdf [70,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
36315_bartosov.pdf [138,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36315/podrobnosti