Strategické plánování ve vybrané neziskové organizaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategické plánování ve vybrané neziskové organizaci
Autor práce:
Velebová, Daniela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sedláková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Kovář, František
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to suggest a sustainable strategy for the further development of RC Slunečnice, o.s. in Beroun. The thesis starts up with the theoretical fundamentals of strategic planning in nonprofit organizations in general and it moves on to the practical part, where the strategic planning cycle for the chosen organization is carried out.
Klíčová slova:
nonprofit sector; nonprofit organization; strategic planning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 4. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
18.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37280_xsmid04.pdf [1,60 MB]
Oponentura:
30861_kovar.pdf [59,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
37280_sedlakov.pdf [107,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37280/podrobnosti