Sociální percepce ve vztahu učitele a žáka.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sociální percepce ve vztahu učitele a žáka.
Autor práce:
Hodžová, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hadj Moussová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Krpálková Krelová, Katarína
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with a social perception between teachers and their students. The theoretical part describes the social environment of life and explains the factors that influence people. The first part then deals with social cognition, interpersonal perception and possible mistakes, that we can make during the process. After that, the attribution theories and various kinds of schemes are analyzed. Factors, that are crucial in the teacher's judgement of the student, are described in the last chapter of the theoretical part. The thesis continues with a practical part. The questionnaire is created, used and its results are analyzed. It is aimed at the rating of the school subject from both sides,the teacher and student, according to given criteria. The conclusion is the mutual relation of the criteria.
Klíčová slova:
student; teacher; attribution theories; interpersonal perception; social psychology

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 3. 2013
Datum podání práce:
30. 5. 2013
Datum obhajoby:
18.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42335_xhodm07.pdf [910,27 kB]
Oponentura:
33226_krpk00.pdf [71,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42335/podrobnosti