Životní cyklus projektu webové prezentace v sektoru B2B

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Životní cyklus projektu webové prezentace v sektoru B2B
Autor práce:
Dušek, Václav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Střížová, Vlasta
Osoba oponující práci:
Bubeníček, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on realization of a new website division ITreklama of DISKUS company. The creation of this new web solution entails specific needs, mainly due to the business focus on the B2B sector in which the divisional segment falls. The project uses the traditional project management with all relevant instruments to achieve the highest added value. The main objective is the successful launch of the new website and the sub-objectives are identification the needs of the target group and description of the specific requirements for website in B2B business sector. Explanation of the project life cycle, along with the identification of specific needs for a website in the B2B sector, has subsequently serve as a methodology for B2B area of website realization.
Klíčová slova:
Project life cycle; web development; B2B; analysis; project management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 11. 2016
Datum podání práce:
5. 5. 2017
Datum obhajoby:
05.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59674_xdusv00.pdf [6,19 MB]
Oponentura:
51052_xbubj04.pdf [673,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
59674_strizov.pdf [361,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59674/podrobnosti