Assessment of recruitment and selection process at logistics company

Autor práce: Stáňová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci: Volfová, Jitka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Assessment of recruitment and selection process at logistics company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis aims to assess the recruitment and selection process done at logistics company in the Czech Republic and to propose suggestions that could help increase the efficiency of the process. To achieve this, firstly literature suggestions as well as current trends in the Czech Republic are identified. Then, the process done in the Czech logistics company is described and compared to the process done in the French company. Afterwards the human resources as well as candidates perception of the process is identified. In the end, the individual elements are compared which enables to define six improvement recommendations for the company. The results show that the process done during the time of low unemployment rate (3,7%) can pose difficulties for the company. To overcome this problem, the company might want to develop its employer branding, focus more on external sources, improve its advertisements and giving feedbacks and shorten the selection process.
Klíčová slova: employment interview; assessment centre; human resources; selection; recruitment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 30.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57624_stah02.pdf [1016,45 kB]
Oponentura51091_odehnalj.pdf [63,75 kB]
Hodnocení vedoucího57624_krez01.pdf [66,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57624/podrobnosti