Měření efektivity vzdělávání zaměstnanců společnosti FOXCONN, s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Měření efektivity vzdělávání zaměstnanců společnosti FOXCONN, s.r.o.
Autor práce:
Řezáčová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Krpálek, Pavel
Osoba oponující práci:
Krpálková Krelová, Katarína
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the practical aspects of corporate training with the main focus on assessment and measurement of its outputs and effectiveness. The theoretical part introduces to the reader the concepts of corporate education and professional development as well as with their current trends. Next chapters describe the methods of analyzing educational needs and defining development goals. Moreover, various models of assessing the training effectiveness are presented. The application part of this thesis consists of empirical research conducted in the FOXCONN corporation. The purpose of this research was to evaluate training effectiveness of two types of trainings, using Kirkpatrick and Brinkerhoff models, and to address current issues of corporate education and propose solutions to them.
Klíčová slova:
professional development; educational needs and goals; effectiveness evaluation models; Kirkpatrick model; corporate training

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 2. 2016
Datum podání práce:
15. 5. 2017
Datum obhajoby:
15.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56579_xrezp12.pdf [2,51 MB]
Oponentura:
53498_krpk00.pdf [87,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
56579_krpp01.pdf [92,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56579/podrobnosti