Zhodnocení procesu nástupu nových pracovníků do společnosti AspectWorks

Autor práce: Křížová, Marta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci: Svatoš, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení procesu nástupu nových pracovníků do společnosti AspectWorks
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá subjekty pracovně-právních vztahů a vedením personální administrativy a evidence. Dále popisuje proces získávání vhodných kandidátů od definice pracovního místa, přes metody získávání kandidátů až po výběr toho nejvhodnějšího z nich. Dále se věnuje popisu výběrového řízení a nástupu nového zaměstnance včetně možnosti automatizace tohoto procesu. Praktická část je zaměřena na popis celého procesu vyhledávání kandidátů, výběru správného zaměstnance a jeho nástupu do společností holdingu AspectWorks Group. V rámci výzkum analyzuje proces nástupu a dotazníkovým šetřením zjišťuje spokojenost zaměstnanců s tímto procesem.
Klíčová slova: vyhledávání kandidátů; nábor; personální evidence; nástup zaměstnanců; proces onboardingu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení procesu nástupu nových pracovníků do společnosti AspectWorks
Překlad názvu: Evaluation of the Hiring Process of a New Employee to the Company AspectWorks
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Theoretical section of this bachelor's thesis deals with the subjects of labor-legal relations and the management of personnel register and records. It also describes the process of recruiting the right and appropriate candidates through the definition of the job, the methods of obtaining candidates to selecting the most appropriate one. It also deals with the selection process and the hiring of a new employee. The last chapters of the theoretical section deal with the possibility of automating of this process. The practical section is focused on description of the whole process of searching for candidates, selecting the right employee and joining the companies in AspectWorks Group holding. The research part contains the analysis of the onboarding process and satisfaction survey among its employees. This questionnaire survey inquires the relevance of methods used by the Group and the employee satisfaction with the onboarding process and the course of their first day in the job.
Klíčová slova: hiring; employee recruitment; finding candidates; personnel records; onboarding process

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce58445_krim03.pdf [1,35 MB]
Oponentura51148_Svatoš.pdf [65,09 kB]
Hodnocení vedoucího58445_krez01.pdf [63,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58445/podrobnosti