Zahraniční politika Peru v regionu Latinské Ameriky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zahraniční politika Peru v regionu Latinské Ameriky
Autor práce:
Palinková, Nikola
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Volenec, Otakar
Osoba oponující práci:
Havlová, Radka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the foreign policy of Peru in the region of Latin America. First of all the attention is paid to foreign policy in general, than it is showed practically on situation of Peru. Peru as a state is characterized geographically, economically and politically. The second part is about analyzing the foreign relations with all 5 neighbouring countries-Colombia, Brazil, Bolivia, Chile and Ecuador, subsequently the membership and the role of Peru in regional integration groupings. Specifically for this thesis were selected The Andean Community of Nations (CAN), The Union of South American Nations (UNASUR) and The Community of Latin American and Caribbean States (CELAC).
Klíčová slova:
Peru; international relations; Latin America; regional integration; foreign policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 8. 2016
Datum podání práce:
2. 5. 2017
Datum obhajoby:
31.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58252_paln00.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
52047_havlova.pdf [64,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
58252_volenec.pdf [62,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58252/podrobnosti