Strategické aliance a jejich role v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategické aliance a jejich role v České republice
Autor práce:
Stelzigová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Němečková, Iveta
Osoba oponující práci:
Ráž, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis examines the situation of strategic alliances in the Czech Republic and their influence on small and medium enterprises. It evaluates the advantages or disadvantages that alliance membership brings to businesses and assess the impact of alliances on the competitiveness of enterprises. The thesis focuses more closely on export alliances supported by CzechTrade and clusters. The paper evaluates recommendations for small and medium enterprises to create effective cooperation within the strategic alliance.
Klíčová slova:
cluster; export alliance; strategic alliance; competitiveness; small and medium enterprises

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 6. 2016
Datum podání práce:
1. 3. 2017
Datum obhajoby:
24.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57995_stet00.pdf [1,05 MB]
Oponentura:
52537_Ráž.pdf [222,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
57995_nemeci.pdf [64,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57995/podrobnosti