Personální Standardy kvality sociálních služeb ve vybraných zařízeních

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Personální Standardy kvality sociálních služeb ve vybraných zařízeních
Autor práce:
Bezstarostiová, Leona
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Sedláková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Křížová, Věra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Personální Standardy kvality sociálních služeb ve vybraných zařízeních se ve své teoretické části zabývá popisem Standardů kvality sociálních služeb s důrazem na standardy personální a dále řízením lidských zdrojů v kontextu těchto standardů. V praktické části je vymezen cíl práce a jeho dílčí cíle, na které navazují čtyři výzkumné otázky. K zodpovězení výzkumných otázek je v této práci použita analýza primárních a sekundárních dat. Výsledky diplomové práce vypovídají o tom, jak se ve vybraných domovech pro seniory v okrese Plzeň-město využívají personální Standardy kvality sociálních služeb k řízení lidských zdrojů. Z práce vyplývají doporučení pro zkoumaná zařízení v oblasti řízení lidských zdrojů.
Klíčová slova:
Standardy kvality sociálních služeb; domovy pro seniory; řízení lidských zdrojů; inspekce kvality sociálních služeb; personální standardy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 3. 2016
Datum podání práce:
20. 4. 2017
Datum obhajoby:
01.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56975_bezl00.pdf [1,86 MB]
Oponentura:
52958_Křížová.pdf [102,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
56975_sedlakov.pdf [437,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56975/podrobnosti