Money laundering

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Money laundering
Autor práce:
Kryvosheieva, Ganna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Černá, Iveta
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis deals with evaluation of ant-money laundering effectiveness. In theoretical part money laundering, FATF (Financial Ask Task Force) and AML(anti-money laundering) are defined. Practical part concentrates on the biggest scandals of the latest years and assessment of AML effectiveness. Based on this evaluation, weak places in AML mechanisms were identified. Additionally, tools of AML improvement were determined.
Klíčová slova:
Tax evasion; Anti-money laundering; FATF; Money laundering

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 9. 2016
Datum podání práce:
30. 4. 2017
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58321_qkryg00.pdf [3,54 MB]
Oponentura:
52103_cernai.pdf [61,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
58321_xboli01.pdf [61,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58321/podrobnosti